Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

HASIČI       150

ZÁCHRANNÁ SLUŽBA       155

POLICIE      158

MĚSTSKÁ POLICIE      156

TÍSŇOVÁ LINKA         112

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Historie našeho hasičského sboru

Založení Hasičského sboru v Mladějově se datuje na srpen roku 1897,v té době místní sbor neměl žádnou techniku, byla postavena jen kolna a hasiči vlastnili jen jednoduché hasební prostředky. Občané naší vesnice byli převážně německé národnosti.

Od této doby se počítá založení místního Hasičského Sboru.

Založení místní jednoty se hlavně datuje od roku 1945.

Prvním starostou se stal Václav Gabriel a prvním velitelem se stal Odehnal František, v té době bylo asi 26 členů. V pozdější době se o práci nejvíce zasloužili manželé Dobrovolní.

Bylo založeno družstvo mužů a žen ,družstva dosahovala dobrých výsledků jak v soutěži okrskových  i okresních,  tak i krajských, kde se probojovala. Místní jednota měla požární stříkačku PPS 8 a dopraví prostředek – osobní auto. V té době byla u PS i ruční stříkačka.

V létech 1960 – 1969 byla práce sboru na slabší úrovni zásluhou tehdejšího vedení  a nezůčastňovali se ani soutěží.

Přelomem byl rok 1969 na výroční členské schůzi 19.1. 1969 došlo ke změnám a do výboru přišla mladá krev a od té doby se práce sboru jen zlepšovala.

Zvoleni byli Ondráček Ladislav, Satler Josef ml., Svozil Jindřich, Sychra Josef, Kupský Jan, Šmehlík Josef, Dobrovolná Jiřina, Krejčíř Josef a Trefil Jindřich.

Předsedou se stal Šmehlík Josef a velitelem Svozil Jindřich. V tomto období činila základna 41 členů z toho 10 žen. Družstvo mužů se pravidelně účastní v soutěží PD a 2 kola.

V lednu 1974 při VČS byly provedeny doplňující volby do výboru ZO SPO kde byli kooptování  Halačka Josef  jako předseda a Malíšek František jako velitel.

V této době ZO prováděla pomoc místnímu JZD a obci, bylo odpracováno více jak 1000 hod.

Také soutěžní družstva dosahovala dobrých výsledků a družstvo žen se probojovalo do krajského kola. V oblasti prevence jsou prováděny besedy v MŠ a ZŠ. Prohlídky budov a komínů. Mladí požárníci měly v roce 1976  23 členů, vedoucími byly Marek František a Prosecký Antonín.

PJ měla celkem 7 zásahů lesních požárů způsobených dopravními prostředky ČSD, k těmto zásahům se používalo fekálního vozu JZD. Dále ZO uspořádala Požárnický ples jehož výdělek byl věnován na zakoupení vycházkových stejnokrojů.

V roce 1978 byl zvolen předsedou Marek František, velitel Malíšek František, místopředseda Halačka Josef, hospodář Pokorný Josef, referent mládeže Prosecký Antonín, členové Prosecký Jaromír, Hlavatý Jaroslav, Prosecký Miloš, Lišková Drahomíra, Neděla Jiří, Handl Emil, v tomto složení pracoval výbor  mírnou obměnou mnoho let. V tomto období byl PJ přidělen požární automobil AVIA s přenosnou stříkačkou PS 12.

V revolučním  roce 1989 začala probíhat výstavba Více účelové budovy -  pošty ,obecního úřadu, ordinace pro dětského lékaře a také nové požární stanice s klubovnou. Začalo se stavět svépomocí a mnoho členů zde odpracovalo 100 hodin, za což jim patří velké uznání a poděkování. Po problémech s financováním se podařilo po 5 letech budovu dostavět i s finanční podporou České pošty a Spořitelny za což jim patří velký dík.

V roce 1997 byl při oslavách 100 výročí sboru přidělen zasahový  vůz  Liaz CAS 25 a jednotka byla zařazena do plošného pokrytí  jako JPO III. Jednotka má 14 členů. Sbor se v současné době pravidelně účastní soutěží v PS a také memoriálů. Sbor pořádá každoročně také svůj memoriál Františka Malíška dlouholetého starostu OSH Svitavy.

Nadále se věnuje výchově MH  a podílí se na spolupráci se všemi složkami v obci.

V současné době má Sbor 82 členů z toho počtu je 22 žen a 18 dětí.

V roce 2012 byl Sborem zakoupen dodávkový automobil FIAT DUCATO a bezplatně převeden pod OÚ, byl zařazen také do plošného pokrytí a též slouží pro dopravu dětí na soutěže.

Složení současného výboru je. Starosta Malíšek Pavel, místostarosta Prosecký Antonín st., velitel Prosecký Michal, pokladník Pospíšil Petr, vedoucí mládeže Malíšková Martina, členové Čema Miroslav, Grund Jan, Neděla Tomáš, Lišková Drahomíra, Zobačová Zdena, Grundová Věra.